W tym roku dla potrzeb mieszkańców pojawiły się nowe kosze na śmieci czy tak zwane ‘’psie pakiety’’. Kolejne działania pokazują jak dla gospodarza miasta istotne jest dobro i wizerunek Miasta i Gminy Chocianów.

Na terenie Chocianowa możemy odnaleźć 10 koszy na psie nieczystości tak zwane ‘’psie pakiety’’.

- ,, jeszcze w tym roku, zostanie zamontowanych kolejnych 10 koszy na psie nieczystości’’ – dodaje Naczelnik wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie MiG Chocianów.

Obecnie w Chocianowie ‘’psie pakiety’’ znajdziemy przy ul. Fabrycznej, Pileckiego ( na skrzyżowaniu z Ratuszową ), Armii Krajowej , Lipowej (skrzyżowanie z ulicą Polną), Sportowej, Odrodzenia (plac od strony sklepu Dino) , Park miejski (wejście główne od strony ul Parkowej oraz od strony Kasztanowej), a także przy  ul. Wesołej ( na wys. budynków nr 7-7a oraz 19-19a).

Warto dodać, że kosze na psie nieczystości to ekologiczne i funkcjonalne rozwiązanie pozwalające właścicielom pupilów na bezproblemowe i wygodne posprzątanie nieczystości, jakie pozostawia po sobie czworonożny przyjaciel. Pamiętajmy, że hodowla zwierząt domowych czy gospodarczych wiąże się zawsze z licznymi obowiązkami.
Osoby, które nie przestrzegają zasad mogą zastać ukarani mandatem. Te mogą wynieść nawet do 500 złotych.

UCHWAŁA NR XXI.145.2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE mówi wyraźnie
Rozdział 5 § 8. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.