Jest wtorek, 1. września i 245. dzień roku. Imieniny obchodzą Anna oraz Bronisław. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce mają Dzień Kombatanta, Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

Dzień Kombatanta

Dosłownie kombatant oznacza towarzysza broni. Słowo pochodzi z języka francuskiego i definiuje członka regularnych formacji wojskowych, ewentualnie ruchu oporu. W znaczeniu potocznym jest to były żołnierz lub partyzant. Kombatanci to również żołnierze walczący o swoją ojczyznę poza granicami kraju. W Polsce to również harcerze, a także inwigilowanej i nieakceptowanej przez władze ówczesnej PRL, Armii Krajowej, która brała udział w Powstaniu Warszawskim 1944 roku. Międzynarodowy Dzień Kombatanta przypada na 15 kwietnia.

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej ustanowiono na 1 września, jako "uznanie i upamiętnienie wysiłku zbrojnego przeciwlotników" z września 1939 roku, oraz walczących w formacjach artylerii przeciwlotniczej Polskich Sił Zbrojnych na wschodzie i na zachodzie.

Początki te były trudne, ponieważ pozyskiwano sprzęt praktycznie z każdego, dostępnego źródła. Były więc armaty przeciwlotnicze kalibru 77 mm zdobyte w magazynach niemieckich w Poznaniu w czasie Powstania Wielkopolskiego. W czasie wojny z bolszewikami udało się dodatkowo pozyskać we Francji baterię dział zenitowych kalibru 75 mm oraz dwa plutony reflektorów przeciwlotniczych. Za pierwszą jednostką artylerii przeciwlotniczej w siłach zbrojnych II Rzeczpospolitej uważa się jednak dopiero Dywizjon Szkolny Artylerii Zenitowej, sformowany na rozkaz Ministra Spraw Wojskowych z 29 lipca 1920 roku. W skład tego dywizjonu wchodziły trzy baterie oraz oddział motorowy reflektorów. 1. Bateria wzięła udział m.in. w walkach pod Sokółką, Kuźnicą Białostocką, Grodnem i Dubrowlanami nad Niemnem, jednak ze względu na brak celów powietrznych wykorzystywano ją do zwalczania celów naziemnych.

Wybuch II Wojny Światowej

Pierwszego dnia września 1939 roku niemiecka armia bezpardonowo wkroczyła na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej, co było początkiem II Wojny Światowej. Trwająca łącznie 6 lat objęła obszarem działań militarnych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Więcej o samym wybuchu wojny i pierwszych działaniach militarnych możecie przeczytać w naszym artykule "Upamiętnią kolejną historyczną datę".
[KN]