Jest środa, dwunasty dzień sierpnia i 225. dzień roku. Imieniny obchodzą Klara, Lech oraz Euzebia. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

Święto zostało ustanowione 17 grudnia 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży (uchwałą nr 54/120). Obchody święta są inicjatywą należącą do Światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży. Od 2000 roku w ramach corocznych obchodów Międzynarodowych Dni Młodzieży odbywają się konferencje, dyskusje, spotkania z przedstawicielami władz, warsztaty, przedsięwzięcia artystyczne i charytatywne. Celem święta jest uaktywnienie młodzieży, zachęcenie jej do działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej, wymiana poglądów, przedstawianie władzom pomysłów i sugestii dotyczących rozwiązywania kwestii dotyczących młodzieży w danym kraju.

Na szczególną uwagę zasługują spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lub cztery lata zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II de facto w 1984 roku. Światowe Dni Młodzieży to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się. Natomiast w pozostałych latach, w Niedzielę Palmową organizowane są Światowe Dni Młodzieży w każdej diecezji, gdzie młodzież spotyka się ze swoimi biskupami. Symbolami ŚDM są Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.
[KN]