Jest sobota, 12. września i 256. dzień roku. Imieniny obchodzą Amadeusz, Maja oraz Franciszek. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

Przez pierwszą pomoc przedmedyczną rozumiemy wykonanie podstawowych czynności mających na celu ratowanie zdrowia lub życia. Osoba, która odniosła obrażenia lub jej stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu, musi otrzymać od nas pomoc, zanim przybędą na miejsce lekarz, pogotowie ratunkowe lub inne wykwalifikowane osoby. Głównym celem udzielenia pierwszej pomocy jest ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego poprzez: podtrzymanie czynności życiowych, ograniczanie skutków obrażeń lub nagłych zachorowań, zapewnienie bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego.

Przy udzielaniu pierwszej pomocy kierujemy się poniższymi zasadami: szybko ustalamy przyczynę wypadku bądź pogorszenia stanu zdrowia, jeśli zachodzi taka konieczność, eliminujemy czynnik zagrażający życiu (np. odcinamy prąd, usuwamy przygniatający przedmiot), ustalamy, w jakim stanie znajduje się poszkodowany i jakich obrażeń doznał, przede wszystkim kontrolujemy tętno i oddech oraz przytomność podopiecznego. Przystąpienie do działań ratowniczych powinniśmy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe.

W przypadku: ataku padaczki zabezpieczamy głowę podopiecznego i układamy go w bezpiecznej pozycji, nie wolno wkładać mu niczego między zęby ani podawać niczego do picia i wzywamy pogotowie; osoby nieprzytomnej układamy nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej, sprawdzamy drożność dróg oddechowych i wzywamy pogotowie; osoby nieprzytomnej nieoddychającej wzywamy pogotowie, a  czekając na pomoc sprawdzamy drożność dróg oddechowych i przeprowadzamy akcję reanimacyjną (powtarzamy 2 wdechy na każde 30 uciśnięć klatki piersiowej, cykl ten kontynuujemy do przyjazdu pomocy medycznej); osoby czującej się źle lub omdlenia kładziemy podopiecznego na płaskim podłożu, podnosimy jego nogi powyżej poziomu serca i kontaktujemy się z pogotowiem lub lekarzem prowadzącym; zranienia, jeśli krwawienie jest duże, tamujemy krwotok, zabezpieczamy ranę jałowym opatrunkiem (jałową gazą), bandażujemy ranę i kontrolujemy ogólne samopoczucie zranionego. W przypadku poważnych zranień wzywamy pogotowie.

Pamiętajmy, w całej Unii Europejskiej do wezwania pomocy używamy numeru alarmowego 112. Jest to jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci telefonów komórkowych. Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto w niektórych państwach numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM.
[KN]