Jest czwartek, 17. września i 261. dzień roku. Imieniny obchodzą Justyna, Robert oraz Drogosław. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma 81. rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka.

Dzień Sybiraka to odbywające się corocznie 17 września (od 1991 roku, a od 2004 roku jako Światowy Dzień Sybiraka) polskie święto państwowe (od 2013 roku) w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę z 1939 roku. Od 1991 roku organizowany jest przez Związek Sybiraków, polską organizację grupującą byłych zesłańców. Teren, na którym odbywają się główne obchody Światowego Dnia Sybiraków należy do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. To miejsce ukazujące w niezwykły sposób historie sybiraków. Można tam zobaczyć: Dom Sybiraka przywieziony z Syberii (budowany ok. roku 1765), pociąg którym wywożono Polaków na zsyłkę podczas II wojny światowej, repliki łagrów, kościół im. św. Rafała Kalinowskiego, w którym znajdują się liczne pamiątki podarowane przez sybiraków).

17 września 1939 roku o godzinie 3:00 w nocy zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych ZSRR Władimir Potiomkin przedstawił ambasadorowi Polski Grzybowskiemu notę zawierającą niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską (w tym traktat ryski z 1921 roku i pakt o nieagresji z 1932 roku) za nieobowiązujące, bo zawarte z nieistniejącym państwem. Równocześnie rozpoczęła się zbrojna agresja ZSRR na Polskę.

Agresję radziecką uznaje się za ostatni etap IV rozbioru Polski. Określenie to stosowane było zarówno przez wysokich rangą oficerów niemieckich, jak i związanych z ośrodkiem władzy polityków rosyjskich jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej. Bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej, 23 sierpnia 1939, został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, który był podstawą współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny, dlatego 1 września 1939 roku rozpoczęła się agresja III Rzeszy, a już 17 września agresja ZSRR na Polskę. Wobec wydarzeń po 17 września 1939, czyli podziału państwa polskiego przez Rzeszę Niemiecką i ZSRR, sprzymierzone z Polską Wielka Brytania i Francja (które na napaść hitlerowską zareagowały 3 września formalnym wypowiedzeniem wojny Niemcom, jednak bez faktycznego podjęcia działań wojennych, tzw. "dziwna wojna") ograniczyły się do słownego potępienia działań ZSRR odmawiając uznania jakoby Państwo Polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć, jak uzasadniał napaść Mołotow.
[KN]