Dzień dobry, dziś środa, 20 maja. 141. dzień roku. Imieniny obchodzą Kolumba, Bernardyn i Karol. W kalendarzu świąt dzisiaj znalazły się Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, Światowy Dzień Metrologii oraz Europejski Dzień Morza. To jednak nie są jedyne wydarzenia, o których rozpisują się kalendarze. Specjalnie dla naszych czytelników zbieramy święta, o których warto wspomnieć i które są dzisiaj celebrowane, a także ciekawostki związane z tym dniem.


670 lat temu w bitwie pod Żukowem król Kazimierz III Wielki rozgromił wojska litewskie, odzyskując Ruś halicko-wołyńską, a 139 lat temu urodził się Władysław Sikorski, polski generał broni, polityk, minister spraw wewnętrznych i spraw wojskowych, premier RP, Naczelny Wódz (zmarły tragicznie w 1943), 80 lat temu do obozu Auschwitz przywieziono pierwszych więźniów (30 niemieckich kryminalistów), a 40 lat temu Henryk Jaskuła wpłynął do portu w Gdyni, kończąc samotny rejs dookoła świata bez wejścia do portu, 


Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń

Polski płyn do mycia naczyń Ludwik produkowany jest od 1964 roku i początkowo sprzedawany był w szklanych opakowaniach. Współtwórcami wynalazku są: inż. Hanna Majchert, inż. Zbigniew Korda. Właścicielem patentu zostały Zjednoczone Zespoły Gospodarcze INCO Warszawa, obecnie Grupa INCO (wcześniej INCO-Veritas S.A.). Płyn do mycia naczyń można zastosować do amatorskiego wyizolowania DNA. Technologię takiego procesu zaprezentowali studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego na Dolnośląskim Festiwalu Nauki w 2004.

Ten pospolity i uniwersalny detergentowy środek czystości stosowany w gospodarstwach domowych i w gastronomii używany jest głównie do ręcznego mycia – usuwania brudu i resztek posiłku z naczyń kuchennych, zastawy stołowej i sztućców, a najczęściej sprzedawany jest w postaci koncentratu dobrze rozpuszczalnego w wodzie. Aktualnie wypierany jest przez tabletki do zmywarki.


Światowy Dzień Metrologii

W tym właśnie dniu w 1875 roku przedstawiciele siedemnastu państw podpisali w Paryżu Konwencję Metryczną. To traktat, który jest fundamentem międzynarodowej współpracy w dziedzinie metrologii. Powstanie tego dokumentu było potrzebą czasów, bowiem na świecie dokonywała się wówczas rewolucja przemysłowa - miał on na celu ujednolicenie systemu metrycznego na świecie. Faktycznie Światowy Dzień Metrologii narodził się dopiero w 2000 roku. Jest organizowany i obchodzony wspólnie przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wagi (BIPM) oraz Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej (OIML) z udziałem krajowych organizacji odpowiedzialnych za metrologię. W tej corocznej imprezie uczestniczy ponad 80 krajów.

Polska podpisała Konwencję 12 maja 1925 roku, jednak już kilka lat wcześniej, 8 lutego 1919 roku uchwalono dekret o miarach, jeden z pierwszych aktów prawnych odrodzonej Rzeczypospolitej. W tym samym roku powstał Główny Urząd Miar, który stanął przed ważnym i trudnym zadaniem ujednolicenia miar w odradzającym się kraju, gdzie na terenach trzech byłych zaborów istniały różne systemy miar. W 1922 roku uchwalono ustawę o rachubie czasu w Polsce, pierwszą tego typu na świecie, natomiast w 1925 roku Polska przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej.

Do najpopularniejszych miar należą m.in. odległość wyrażona w metrach, czas w sekundach, waga w gramach, moc w watach, siła w niutonach, a praca energia i ciepło w dżulach.


Europejski Dzień Morza

Co roku w dniu 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza. Podczas licznych konferencji i warsztatów dotychczas debatowało się nad problemami gospodarki morskiej. Europejski Dzień Morza uchwalono w 2008 roku. Jego celem jest zaprezentowanie znaczenia mórz i oceanów w naszym codziennym życiu.

W Polsce początki Święta Morza sięgają roku 1923, a tematy z nim związane regulowane przez Sejm wykonywane są za sprawą pracy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wśród ostatnich działań rząd wprowadził dla wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych do końca września 2020 roku zwolnienie z należności za korzystanie ze śluz i odcinków śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Z kolei przedsiębiorcy mają możliwość przesunięcia terminu płatności za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, a także rozłożenie płatności na raty lub ich umorzenie.
[KN]