Jest niedziela, 25. października i 299. dzień roku. Imieniny obchodzą Daria oraz Inga. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża.

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna, członek Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

W ramach PCK sformalizowane są także rejonowe i okręgowe Rady Młodzieży, których skład stanowią przedstawiciele jednostek podstawowych Młodzieży PCK z danego obszaru. Stanowią organ doradczy. Ich celem jest koordynowanie działań młodzieży oraz inicjowanie akcji charytatywnych. Najwyższym organem ruchu młodzieżowego w PCK jest Krajowa Rada Młodzieżowa. Reprezentuje ona środowisko młodzieżowe przed "dorosłymi" władzami ruchu, oraz poza organizacją, także poza granicami kraju. Koordynuje także działania grup młodzieżowych na terenie całego kraju.

W tak trudnych czasach, jak epidemia koronawirusa to właśnie pomoc młodzieży jest istotnym elementem opieki nad seniorami, dlatego szczególnie dzisiaj powinniśmy dziękować zaangażowanym i zachęcać jeszcze niezaangażowanych w pomoc najstarszym mieszkańcom. Zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa, pomoc w podstawowych życiowych potrzebach i wiele innych sytuacji może pomóc, dlatego bądźmy razem!
[KN]