Jest piątek, 25. września i 269. dzień roku. Imieniny obchodzą Aurelia, Kleofas oraz Władysław. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Budowlańca.

Corocznie 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca (Dzień Budowlanych). W czasach PRL-u świętowano w ostatnią niedzielę września. W tym dniu kierownicy budowy szczególnie pilnują pracowników przed rozpoczęciem obchodów święta w trakcie wykonywanej pracy. Na niektórych placach budowy obowiązkowo sprawdza się trzeźwość alkomatem, ale po fajrancie budowlańcy świętują wraz z przełożonymi, często na koszt kierowników. Dzień Budowlanych jest także okazją do refleksji nad stanem polskiego budownictwa i rozwoju tej gałęzi gospodarki.

Pomysłodawcą centralnych obchodów był Polski Związek Pracodawców Budownictwa, a do niego przyłączyli się: Związek Zawodowy "Budowlani", Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Izba Projektowania Budowlanego, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

W Polsce, na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 roku, o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, została powołana Izba Inżynierów Budownictwa, do której należą osoby oraz przedsiębiorstwa zajmujące się polskim budownictwem. Do głównych zadań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy między innymi nadawanie uprawnień budowlanych, występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie, a także wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych.
[KN]