Jest poniedziałek, 26. października i 300. dzień roku. Imieniny obchodzą Dymitr i Łucjan. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Donacji i Transplantacji.

Transplantacja to przeszczepienie narządów w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała do innego (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem zajmuje się dziedzina medycyny zwana transplantologią. Przeszczep (lub transplantat) to komórki, tkanki (skóra, rogówka, kości) lub narząd (serce, nerka) pobrane od dawcy, podlegające chirurgicznemu przeszczepieniu do organizmu biorcy. Niektóre tkanki i narządy mogą być konserwowane i przechowywane w tak zwanych bankach (na przykład w banku komórek macierzystych).

Pomimo, że ogólnopolski "Dzień Transplantacji" obchodzony jest 26 stycznia ze względu na rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie, to Światowy Dzień Donacji i Transplantacji obchodzony jest 26 października. Polski przeszczep był w 1966 roku wtedy 621. takim zabiegiem na świecie (pierwszy miał miejsce w roku 1954).

Jak mówił św. Jan Paweł II "każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości".
Polskie przepisy regulują brak sprzeciwu na bycie dawcą, jako domniemaną zgodę na oddanie swoich narządów po śmierci, o ile nie zgłosiła sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Aby jednak upowszechnić świadomość ludzi o możliwości zostania dawcą promuje się noszenie oświadczenia woli o chęci bycia dawcą organów.
[KN]