Dziś środa, 27 maja. Jest to 148. dzień roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Jan, Julian oraz Oliwier. Wśród dzisiejszych świąt nietypowych odnajdujemy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego oraz Dzień Samorządu Terytorialnego.

Specjalnie dla Chocianowian przybliżamy kolejne historyczne i aktualnie świętowane na całej Ziemi, w Europie lub tylko w Polsce oraz naszym regionie wydarzenia, które mają wpływ na nasze obecne życie. Ta codzienna seria artykułów cieszy się popularnością wśród naszych Czytelników, dlatego po raz kolejny mamy okazję życzyć Wam Miłego Dnia!


Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Osoby spełniające formalne kwalifikacje do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz wpisane na Listę Diagnostów Laboratoryjnych, prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, obchodzą dzisiaj swoje święto. Diagnosta laboratoryjny ma za zadanie m.in. określanie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta.

Świętowanie ściśle związane jest z odkryciem kodu genetycznego dokonanego dokładnie 59 lat temu. Taki kod to reguła, według której informacja genetyczna w komórkach wszystkich organizmów może ulegać tzw. tłumaczeniu. Nie powinno się jednak mylić samego kodu genetycznego z informacją (genetyczną) dziedziczną, która zapisana jest za pomocą tego kodu. Ale o tym najlepiej wiedzą właśnie medyczni diagności laboratoryjni, którym życzymy dzisiaj spokojnej pracy i wspaniałych odkryć.


Dzień Samorządu Terytorialnego

Rozdział VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że "samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych", a "podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina". Samorząd gminny to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej funkcjonujący w radzie gminy. 
Samorząd rozumiany jako organizacja mieszkańców jest przymusową korporacją prawa publicznego mieszkańców danego obszaru, mających wspólne interesy i potrzeby publiczne.

Konstytuanta i ustawodawca zwykły powierzają samorządowi uprawnienie stanowienia prawa miejscowego i wykonywanie olbrzymiej większości zadań z zakresu administracji. Samorząd terytorialny jest najważniejszą formą samorządności rozumianej jako przesunięcie w obrębie administracji publicznej kompetencji do załatwiania pewnych spraw grupy, która mu podlega, tj. odebranie ich scentralizowanej administracji rządowej i powierzenie ich do samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której te sprawy dotyczą. To właśnie odróżnia samorząd terytorialny od zawodowych, akademickich, studenckich czy gospodarczych.

W Polsce samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 roku, a od 1 stycznia 1999 wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki. Obecnie w Polsce jest 16 województw, 380 powiatów (w tym 66 miast na prawach powiatu) oraz, jak podaje Wikipedia 2.478 gmin. Z tej okazji zarówno włodarzom wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, jak i ich rajcom życzymy zawsze mądrych decyzji, podejmowanych w trosce o dobro wspólne wszystkich mieszkańców żyjących na danym obszarze.

[KN]