Jest wtorek, 27. października i 301. dzień roku. Imieniny obchodzą Iwona oraz Sabina. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego. 

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego to święto obchodzone corocznie 27 października i zatwierdzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) na Konferencji Generalnej w 2005 roku. Dzień obchodów nawiązuje do zaleceń UNESCO z 27 października 1980 dotyczących ochrony i zachowania ruchomych obrazów.

Celem obchodów jest uświadomienie społeczeństwa, że audiowizualizacja takich dokumentów jak filmy, programy radiowe i telewizyjne, nagrania audio oraz wideo, zawierające dokumentalne zapisy wydarzeń z XX i XXI wieku odwołują się bezpośrednio do oka i ucha, do wykształconych i niepiśmiennych ludzi, przekraczając tym samym granice języka i kultury. Dokumenty audiowizualne zmieniły społeczeństwo, stając się stałym i ważnym uzupełnieniem tradycyjnego dokumentu pisanego, który należy chronić przed utratą, jako integralną część tożsamości narodowej.

Ochrona światowego dziedzictwa audiowizualnego oznacza zachowanie naszej zbiorowej pamięci i zagwarantowanie, że uda się przekazać je następnym pokoleniom. Musimy rozumieć przeszłość, aby kształtować wspólną przyszłość, opartą na dialogu i porozumieniu - mówiła w 2010 roku podczas IV Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego Irina Bokowa, była Dyrektor generalny UNESCO.
Polska przystąpiła do obchodów w 2008 roku. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej zorganizował konferencję poświęconą roli fotografii w nowoczesnym archiwum. W 2010 Narodowy Instytut Audiowizualny zaprezentował nieznane dotąd zdjęcia Warszawy.
[KN]