Jest niedziela, 27. września i 271. dzień roku. Imieniny obchodzą Gaja oraz Wincenty. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego.

Język migowy to naturalny język służący do porozumiewania się bez używania narządów słuchu i mowy, zazwyczaj przez same osoby niesłyszące lub osoby słyszące z osobami niesłyszącymi. Języki migowe są językami wizualno-przestrzennymi nabytymi drogą naturalnej akwizycji przez niesłyszące dzieci od niesłyszących rodziców. Pierwszą wersją pisaną języków migowych był opracowany w roku 1825 roku system Bébiana. W roku 1974 opracowano najbardziej popularną formę zapisu: SignWriting.

Na całym świecie używa się około 200–300 odmiennych języków migowych i ciągle powstają nowe. Obszary używania konkretnych języków migowych nie zawsze pokrywają się z granicami państw czy zasięgiem języków mówionych. Społeczność osób niesłyszących na całym świecie liczy według szacunków około 70 milionów osób.
[KN]