Dziś środa, trzeci dzień czerwca i 155. dzień roku. Imieniny obchodzą Paula, Leszek oraz Kewin. W kalendarzu świąt nietypowych odnajdujemy Dzień Dobrej Oceny, Dzień Savoir-Vivre oraz Światowy Dzień Roweru.

Dzień Dobrej Oceny

Do końca roku szkolnego zostało jeszcze trochę czasu, jednak w ostatnich dniach pojawił się apel Rzecznika Praw Ucznia "do nauczycieli i rad pedagogicznych, żeby każdy uczeń miał na świadectwie notę z danego przedmiotu o jeden stopień wyższą, niż to wynika ze sprawdzianów, testów czy jednostkowych ocen". Swój pomysł rzecznik argumentował szczególną sytuacją związaną z epidemią, jednak nie spotkał się z poparciem Ministra Edukacji Narodowej, który przypomniał, że roczna ocena końcowa powinna odzwierciedlać całoroczną pracę ucznia. Bez względu na ostateczne decyzje poszczególnych Rad Pedagogicznych wszystkim uczniom życzymy najwyższych możliwych ocen!

Dzień Savoir-Vivre

Savoir vivre z języka francuskiego oznacza dosłownie "wiedzieć żyć", czyli "sztuka życia". Jest to więc zbiór pewnych zasad obejmujących ogładę, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności funkcjonujących w danej grupie. Savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się w zależności od regionu świata. Znajomość międzykulturowych zasad określana jest mianem cross-cultural savoir-vivre. Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka.

Światowy Dzień Roweru

Światowy Dzień Roweru został ustanowiony w 2018 roku przez zgromadzenie ONZ. Warto świętować Dzień Roweru bo: rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym, czystym i ekologicznym środkiem transportu, może służyć jako narzędzie rozwoju i nie tylko transportu, ale także dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu, synergia między rowerem i użytkownikiem sprzyja twórczości i zaangażowaniu społecznemu, a użytkownikowi daje natychmiastową świadomość lokalnego środowiska, a także jest symbolem zrównoważonego transportu i przekazuje pozytywny sygnał do wspierania zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ma pozytywny wpływ na klimat.

Ustanowienie Światowego Dnia Roweru przez ONZ ma zachęcać państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na rower w przekrojowych strategiach rozwoju oraz do włączenia roweru do międzynarodowych, regionalnych, krajowych i regionalnych polityk i programów rozwoju, do poprawy bezpieczeństwa drogowego i włączenia go do zrównoważonej mobilności oraz planowania i projektowania infrastruktury transportowej, w szczególności poprzez politykę i środki służące aktywnej ochronie i promowaniu bezpieczeństwa pieszych i ruchu rowerowego, z myślą o szerszych skutkach zdrowotnych, podkreślania i zwiększania wykorzystania roweru jako środka promowania zrównoważonego rozwoju, wzmocnienia edukacji, w tym wychowania fizycznego, dla dzieci i młodzieży, promowania zdrowia, zapobiegania chorobom, promowania tolerancji, wzajemnego zrozumienia i szacunku oraz ułatwiania włączenia społecznego i kultura pokoju, przyjęcia najlepszych praktyk i środków promowania roweru wśród wszystkich członków społeczeństwa iw związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w zakresie organizowania wycieczek rowerowych na szczeblu krajowym i lokalnym w celu wzmocnienia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poprawy samopoczucia i rozwoju kultury kolarstwa w społeczeństwie.

Jako ciekawostkę należy odnotować fakt, że do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak. Były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii w Montgomery College w Rockville Leszek Jan Sibilski, który był głównym promotorem święta na forum ONZ.
[KN]