Dziś piątek, 31 lipca. Jest to także 213. dzień roku, a imieniny obchodzą Helena oraz Ignacy. W bazie świętujących swoje miejsce odnajdują dzisiaj administratorzy sieci komputerowych, a także wspominają administratorzy skarbowi.

Dzień Administratora


To święto obchodzone od 2000 roku w ostatni piątek lipca ma na celu okazanie wdzięczności za ciężką pracę administratorów systemów komputerowych, stron i sieci, a także pracowników IT w ogóle. Pomysłodawcą obchodów jest Ted Kekatos, który zainspirowany został reklamą drukarek Hewlett-Packard, przedstawiającą administratora obdarowywanego przez współpracowników kwiatami i smakołykami w podziękowaniu za zainstalowanie w biurze nowych urządzeń. Na oficjalnej stronie Dnia Administratora znajduje się nawet lista potencjalnych prezentów, które warto wręczyć tego dnia przedstawicielom najwyższej instancji informatycznej rzeczywistości: od smakołyków, przez dobry alkohol, aż po gadżety elektroniczne.

Święto jest również promowane przez profesjonalne organizacje IT, takie jak Liga Profesjonalnych Administratorów Systemów. Koronnym argumentem przemawiającym za rozpowszechnieniem tego dnia jest fakt, że przeciętni użytkownicy komputera nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności związanej z pracą administratora, często zapominają nawet o tym, ze ktoś taki w ogóle istnieje i nadzoruje funkcjonowanie stron internetowych, sieci lokalnych, baz danych czy serwerów. Większość przypomina sobie o nich dopiero wtedy, kiedy "coś" przestaje działać. Wówczas zamiast pretensji wskazana jest jednak życzliwość i kultura – mawia się bowiem, że administrator może wszystko.

Dzień Skarbowości

Data ta upamiętnia uchwalenie ustawy z 31 lipca 1919 roku o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. Dzień Skarbowości był świętem wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. Od 2008 roku na podstawie zarządzenia Ministra Finansów, a od 2010 roku na podstawie ustawy obchodzone było 31 lipca. Od 2017 roku zastąpione zostało przez Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, który obchodzony jest aktualnie 21 września.

W 1919 roku przyjęto ustawę o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, na mocy której nastąpiło całkowite oddzielenie w terenie administracji skarbowej od administracji rządowej, w tym celnej. Powstały urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych, urzędy skarbowe akcyz i monopoli państwowych oraz kasy skarbowe, nadzorowane przez działające na szczeblu wojewódzkim, izby skarbowe. Władzę kierowniczą, nadzorczą i orzekającą, w ostatniej instancji powierzono Ministrowi Skarbu.

W latach kolejnych utworzono pierwsze stanowiska urzędników kontroli skarbowej, działających przy urzędach skarbowych ds. akcyz i monopoli państwowych jako ich organy wykonawcze. Ustawa z dnia 14 grudnia 1923 roku o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych, do zakresu ich działania zaliczyła: "czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem przepisów o podatkach bezpośrednich, opłatach skarbowych, podatkach spożywczych (akcyzach), cłach i monopolach państwowych, śledzenie czynów karygodnych, przewidzianych w przepisach o podatkach, opłatach i cłach, wykrywanie ich i zawiadamianie o nich, właściwej władzy".
[KN]