Jest poniedziałek, ósmy dzień czerwca i 160. dzień roku. Imieniny obchodzą Medard oraz Seweryn. W kalendarzu świąt nietypowych odnajdujemy dzisiaj Dzień Cyrku bez Zwierząt, Dzień Informatyka oraz Światowy Dzień Oceanów.


To już szósty tydzień, który zaczynamy od kartki z kalendarza. Nasi czytelnicy zaczynają swój dzień z wybranymi ciekawostkami, dlatego po raz kolejny zapraszamy do poznania różnych zebranych faktów.


Cyrk bez zwierząt

Cyrk kojarzy nam się z zabawą, ale zwierzętom, które całe życie spędzają w klatkach i ciężarówkach wcale do śmiechu nie jest. Stąd właśnie zrodził się Dzień Cyrku bez Zwierząt, który jest dobrą okazją, by zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu lwów, tygrysów czy fok w przedstawieniach cyrkowych. W tym celu w Polsce powstała Kampania Cyrk bez Zwierząt Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, której celem jest wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach.


Dzień informatyków

Dziś swoje święto obchodzą ci, którzy wykształcili się na specjalistów w dziedzinie informatyki, posiadają wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz znających budowę i zasady działania urządzeń komputerowych, a także potrafiących tworzyć, przekształcać i przekazywać dane za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.

Zwykle jest to osoba o wysokim stopniu świadomości ogólnych i szczegółowych zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Zwykle informatyk specjalizuje się w określonej dziedzinie informatyki. Pojęcie "informatyk" niewiele już dziś znaczy bez przymiotnika lub konkretnego określenia. Liczba profesji informatycznych sięga dziś kilkudziesięciu.


Oceany

Do 2000 roku większość klasyfikacji wyróżniała trzy oceany: Spokojny (Pacyfik), Atlantycki i Indyjski, inne klasyfikacje również jeden ocean (tzw. wszechocean) lub cztery (dodatkowo Arktyczny). Obecnie Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna wyróżnia łącznie 5 oceanów, do wyżej wymienionych dołącza się również Ocean Południowy. Jest to wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody. Te pokrywają w sumie blisko 3/4 (ponad 70%) Ziemi. Powierzchnia oceanów wynosi łącznie około 361 milionów kilometrów kwadratowych.

Od czasu odkrycia w latach 50. ubiegłego wieku zjawiska powstawania nowej skorupy ziemskiej w strefach grzbietów śródoceanicznych oraz w wyniku badań wieku osadów oceanicznych i samej skorupy, rozwinęło się kilka teorii geotektonicznych, spośród których powszechnie dziś akceptowana jest teoria tektoniki płyt. Według niej skorupa ziemska powstaje w przybliżeniu w takim samym tempie, w jakim jest niszczona w strefach subdukcji (wciąganie lub wpychanie jednej płyty oceanicznej pod drugą). Łączna objętość oceanów nie ulega jednak zmianie (nie licząc rozrostu i topnienia lodowców). Jedne oceany mogą powiększać się tylko kosztem innych.

W historii Ziemi istniały zbiorniki oceaniczne, które zamknęły się na skutek ruchu kontynentów (tzw. paleooceany), a ich osady wypiętrzyły się tworząc łańcuchy górskie (m.in. Himalaje). Dzisiejsze oceany Atlantycki, Arktyczny i Indyjski są geologicznie młodymi oceanami, które powstały w erze mezozoicznej i rozrastają się obecnie kosztem Pacyfiku. Według hipotezy ekspandującej Ziemi powstanie oceanów było aktem jednorazowym. Zgodnie z nią rozrost skorupy powoduje powiększanie się wszystkich oceanów i całej planety. Był więc taki moment, kiedy nie było na Ziemi oceanów w dzisiejszym znaczeniu. Hipoteza ta nie potrafi wytłumaczyć jednak istnienia ofiolitów, czyli zespołów skał identycznych z powstającymi pod powierzchnią oceanów, a znajdujących się obecnie niekiedy w głębi kontynentu.

Na pomysł święta wpadli Kanadyjczycy na początku lat 90. Oficjalnie przez ONZ uznane zostało dopiero w 2009 roku.
[KN]