Jest niedziela, dziewiąty dzień sierpnia i 222. dzień roku. Imieniny obchodzą Irena oraz Roman. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie.

To święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 49/214 23 grudnia 1994 roku i obchodzone było corocznie 9 sierpnia do 2014 roku. Termin obchodów wyznaczono początkowo na lata 1994-2004, na czas trwania Międzynarodowej Dekady Ludności Tubylczej na Świecie rezolucją 48/163 z 21 grudnia 1993. 20 grudnia 2004 roku Zgromadzenie Ogólne rezolucją 59/174 ogłosiło Drugą Międzynarodową Dekadę Ludności Tubylczej na Świecie na lata 2005-2014. Tym samym zadecydowano o kontynuacji corocznych obchodów na czas trwania drugiej dekady.

Pojęcie "ludy tubylcze" może się odnosić do każdej grupy etnicznej zamieszkującej region geograficzny, z którym grupa ta posiada najwcześniejszy historycznie związek. Można przyjąć, iż pojęcie ludy tubylcze obejmuje grupy kulturowe i ich potomków, które cechuje kontynuacja kulturowa oraz związek z określonym regionem lub częściami regionu i które w przeszłości zamieszkiwały lub do chwili obecnej zamieszkują dany region przed jego późniejszą kolonizacją lub aneksją lub razem z innymi grupami kulturowymi w okresie tworzenia na jego terenie państwowości lub niezależnie lub w sposób w znacznym stopniu izolowany od wpływów władz państwowych.

Najważniejszym zagrożeniem dla ludności tubylczej jest postępująca akulturacja i różne formy dyskryminacji przez dominujące warstwy społeczne. Częstą przyczyną tego rodzaju problemów jest konflikt o zasoby – szacuje się, że ponad 60% światowych zasobów surowcowych i naturalnych zalega na obszarach zamieszkanych przez społeczności pierwotne. Konflikty tego typu stają się częstą przyczyną wysiedleń i marginalizacji ludności tubylczej w nowym miejscu zamieszkania.
[KN]