Proces szkolenia strzeleckiego jest długi i umiejętności przychodzą z czasem. Wymagają systematycznego treningu i zaangażowania. Warunki w jakich trening się odbywa mają wpływ na osiągane wyniki i poprawę umiejętności. Dlatego istotnym elementem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży treningów profesjonalnej strzelnicy, takiej jak powstała w Trzebnicach. Na zajęcia zapraszają członkowie najstarszego i największego stowarzyszenia skupiającego strzelców w naszej gminie.

Klub Strzelecki Glauberyt, bo o nim mowa, posiada licencje Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającą do rywalizacji sportowej w kategoriach pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Popularyzacja sportu daje możliwość młodzieży oraz osobom dorosłym poprawy ich kondycji fizycznej, samorealizacji oraz samodoskonalenia. Członkowie klubu zapraszają do udziału w weekendowych zajęciach.

- W każdy weekend odbywają się zajęcia dla klubowiczów, którzy nie posiadają własnej broni. W ich trakcie nasi członkowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do uzyskania własnego pozwolenia na broń. Jeżeli chcesz spróbować swoich sił to nie zwlekaj, wejdź na naszą stronę www.ksglauberyt.pl, sprawdź kiedy odbędą się najbliższe zajęcia i przyjdź na trening - zachęca mieszkańców naszej gminy Krzysztof Pańszczyk, Prezes Zarządu Klub Strzeleckiego Glauberyt. - Zgodnie z celami statutowymi Klubu Strzeleckiego Glauberyt dążymy do wszechstronnego rozwoju i upowszechniania dyscyplin sportu zaliczanych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z młodzieżą - dodaje.
Historia klubu zaczęła się w grudniu 2013 roku, kiedy odbyło się zebranie założycielskie. Wówczas powołano do życia Klub Strzelecki oraz uchwalono jego statut. W styczniu 2014 roku klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Starostę. Do dnia dzisiejszego miłośnikom broni udało nam zgromadzić blisko 200 członków, w większości regularnie uczęszczających w zajęciach sportowych oraz około 1000 sympatyków, którzy odwiedzają KS Glauberyt przy okazji organizowanych imprez.

- Jesteśmy największym klubem strzeleckim w regionie. Legnica, Głogów, Lubin nie posiadają tak dużych i prężnie działających stowarzyszeń. Cyklicznie organizujemy takie wydarzenia jak obchody Święta Niepodległości "10 strzałów ku chwale Ojczyzny" (w tym roku będzie to już trzecia edycja), Piknik Majowy (dwie edycje pikników w terminie 1 maja, na których wraz z LOK Lubin oraz Terytorialnym Zespołem Bojowym promujemy postawy patriotyczne oraz strzelectwo sportowe), zawody strzeleckie o Puchar Prezesa (tylko w 2018 roku z powodzeniem zorganizowaliśmy 10 edycji zawodów wpisanych do dolnośląskiego kalendarza zawodów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego), a także zbiórki charytatywne (np. dla byłych żołnierzy AK oraz na leczenie dla osób potrzebujących), wystawy broni strzeleckiej (organizowane przy okazji różnych wydarzeń w całym regionie), kursy przed patentowe przygotowujące do egzaminów PZSS na Patent Strzelecki - wymienia Krzysztof Pańszczyk. - Nasi instruktorzy oprócz zamiłowania do strzelectwa, na co dzień pracują z bronią. Są instruktorami w Policji i Wojsku Polskim. Odnoszą sukcesy szkoleniowe trenując młodzież zdobywającą między innymi Mistrzostwa Polski. Seniorzy Klubu Strzeleckiego Glauberyt często stają na podium zawodów dolnośląskich oraz coraz liczniej reprezentują nas na zawodach ogólnopolskich - dodaje.
Nie bez znaczenia jest również to, że Klub Sportowy posiada odpowiednie wyposażenie, między innymi broń dla ludzi w każdym wieku, dostosowaną do poszczególnych dyscyplin sportowych oraz taką przeznaczoną do strzelań rekreacyjnych. Wszystkich, którzy chcą skorzystać z know-how zdobytego przez lata doświadczenia, zaangażowania i samodoskonalenia, członkowie klubu zapraszają na stronę internetową www.ksglauberyt.pl, gdzie można znaleźć numery telefonów do członków Stowarzyszenia by umówić się spotkanie na strzelnicy.
[KN]