Koła Gospodyń Wiejskich muszą do 31 stycznia rozliczyć się z dotacji otrzymanej w 2020 roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypomnijmy, że wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września ubiegłego roku. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych, w zależności od liczby członków. Ponad 9 tysięcy kół gospodyń wiejskich otrzymało łącznie blisko 33 miliony złotych dotacji.

- Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet; działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej; reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją - informują służby prasowe ARiMR. - Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji.
Teraz czas na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia tego roku w biurze powiatowym ARiMR. Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) dostępne są na stronie: www.arimr.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.
[KN]