Blisko półtora miliona złotych przeznaczą władze Województwa Dolnośląskiego na wodną meliorację w gminach. Chocianów zyska dzięki temu kolejną dotację. Spodziewana kwota to niemal 10 tysięcy 600 złotych.


Wzorem lat ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wsparciu gmin w działaniach związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w budżecie na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gmin została przeznaczona w łącznej wysokości ponad miliona złotych. Gmina Chocianów pozyskała na ten cel dokładnie 10 tysięcy 598 złotych.

- Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami - czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Prace związane z melioracją rowów szczegółowych obejmować będą m.in. wycinkę zakrzaczeń i karczowanie, wykaszanie skarp i dna rowu, hakowanie i odmulanie dna rowu, a także odmulanie przepustów. Melioracje są niezwykle istotne, bowiem rowy melioracyjne często budowane są tak, aby w razie suszy miały także możliwość czasowego nawadniania otaczającego terenu. Pozwalają na to specjalne progi czy zastawki, odcinające odpływ wody i utrzymujące odpowiedni jej poziom.

Z rzeki do której uchodzą, zazwyczaj swobodnie mogą się dostawać bytujące w niej ryby, ślimaki, owady i wszystkie inne organizmy. Rowy melioracyjne najczęściej prowadzą czystszą wodę niż rzeki do których wpływają, tym samym poprawiają jakość wody rzecznej i stanowią schronienie dla organizmów nieodpornych na zanieczyszczenie środowiska.

Jest to kolejna propozycja wsparcia chroniąca przed ewentualną suszą. Wcześniej o propozycjach rozwiązania tego problemu pisaliśmy w artykule "Dofinansują przydomową walkę z suszą".
[KN]