Dzięki kolejnym działaniom Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego i wsparciu Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniak pozyskaliśmy dla gminy Chocianów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 730.801,00 złotych.

Projekt został złożony przez gminę Chocianów w kwietniu 2019 roku. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni dróg – ul. Szprotawska, Środkowa pomiędzy ulicami Wrzosowa i Jagodowa w Chocianowie, to ok 600 m nowej drogi. Projekt obejmuję także, doświetlenie i wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz progi spowalniające ruch kołowy. Realizacja działań przyczyni się do poprawy płynności ruchu w Chocianowie, a w szczególności na osiedlu Zacisze. Przebudowa nawierzchni oraz wykonanie przejścia dla pieszych wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w naszej gminie.

- Rozwój, bezpieczeństwo i stabilność gminy to priorytety, którymi jako burmistrz kieruję się na co dzień. Znane są mi potrzeby gminy Chocianów, wiem jednak, że nie wszystko można zrobić od razu – mówi Tomasz Kulczyński Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Projekt w całości zostanie zrealizowany w 2020 roku jej łączna wartość to ok 1,1 mln złotych obejmująca wkład własny oraz pozyskane środki.