Za sprawą dobrej współpracy Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego z Burmistrzem Miasta i Gminy Chocianów Tomaszem Kulczyńskim rozpoczął się kolejny etapem modernizacji ZUW Brunów.

Przed pracownikami PWK czeka wykonanie orurowania i opomiarowania filtrów. Dotarła już do spółki część materiałów instalacyjnych i armatury wodociągowej do wykonania orurowania. Wszystkie materiały, urządzenia dobrane przez Technologa wody posiadają atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczona do spożycia przez ludzi.

PWK informuje, że podczas modernizacji mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub chwilowe spadki ciśnienia, o czym spółka będzie Informować na bieżąco. Jednocześnie prosi mieszkańców o wyrozumiałość. Pracownicy dołożą wszelkich starań, aby niedogodności podczas modernizacji trwały jak najkrócej.