Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów do udziału w konkursie na najładniejszą iluminację pn. ,,ŚWIĄTECZNE MALOWANIE ŚWIATŁEM W GMINIE CHOCIANÓW” pod patronatem Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie obiektu w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Regionalnego Centrum Kultury.

[KN]