Mieszkańcy powiatu polkowickiego nadal aktywnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku bieżącego roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach zarejestrowali 35 zgłoszeń, z których potwierdzonych zostało aż 70 procent. Każde naniesione na mapę zagrożenie zostało przez Policję zweryfikowane, co z pewnością przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Większość zgłoszeń, bo aż 33 dotyczyła zagrożeń związanych z ruchem drogowym. Zdecydowanie najczęściej nanoszonym zgłoszeniem było przekraczanie dozwolonej prędkości – 74%, a kolejnym nieprawidłowe parkowanie - 20 %. Warto zaznaczyć, że aż 70 % ze wszystkich naniesionych przez mieszkańców zgłoszeń zostało ostatecznie potwierdzonych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to swoista interaktywna platforma wymiany informacji między obywatelami, a policjantami. Umożliwia mieszkańcom sygnalizowanie funkcjonariuszom miejsc, które uważają za niebezpieczne. Informacje dodawane przez użytkowników trafiają systemu, a następnie są weryfikowane przez policjantów. Zgłoszenia nanosić można za pośrednictwem mapy w 25 kategoriach takich jak m.in. akty wandalizmu, zła organizacja ruchu drogowego, nieprawidłowe parkowanie czy kłusownictwo. Każdy może przekazać Policji informacje o potencjalnych zagrożeniach, a także sprawdzić co dzieje się w jego okolicy.

Przypominamy, że Mapa jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, a także stronach wszystkich innych jednostek Policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji pilnych, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym jednostki Policji pod numerami alarmowymi 997 i 112. Należy również zauważyć, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest narzędziem służącym do analizy stanu bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach.

[KN]