Od wczoraj trwają testy przesiewowe nauczycieli, które potrwają do piątku, 15 stycznia, zaś od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych mają zakończyć naukę zdalną, by wrócić do swoich placówek. Co czeka uczniów po powrocie z ferii?

Jak podają strony rządowe, powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia opracowało wytyczne dla szkół.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 roku. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły - zachęca do zapoznania się z wytycznymi rządowy portal gov.pl.
Co wynika z opublikowanych wytycznych? Dzieci, rodzice, domownicy dziecka i osoby przyprowadzające uczniów do szkoły nie mogą mieć objawów choroby sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, ani być objętych kwarantanną domową lub izolacją. Do przestrzeni wspólnej szkoły może wejść jeden rodzic z dzieckiem (lub dziećmi) przy zachowaniu 1,5-metrowego odstępu od innych opiekunów i pracowników szkoły.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - czytamy w wytycznych przygotowanych przez MEiN, MZ i GIS. - Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami - podkreślają autorzy wytycznych.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób, a także  niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Każda klasa ma też mieć indywidualny harmonogram. Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw, korzystania ze stołówki szkolnej i zajęcia na boisku powinny być wyznaczone niezależnie dla każdej klasy osobno. Jedna grupa uczniów (klasa) powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. To samo tyczy się nauczycieli, którzy powinny być przyporządkowani do grupy bez (w miarę możliwości) prowadzenia zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą - wskazują wytyczne. - Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych - czytamy w zaleceniach.
[KN]