Zapadł wyrok w głośnej sprawie, którą w czasie kampanii wyborczej w 2018 roku mocno żyli mieszkańcy Chocianowa. W dniu dzisiejszym w Sądzie Rejonowym w Lubinie uniewinniony został Tomasz Kulczyński. To oznacza, że zarzuty radnej Anny Pichały o pisanie komentarzy na portalu vCity przez ówczesnego kandydata na Burmistrza były bezpodstawne.

Po blisko dwóch latach sprawy, w końcu doczekaliśmy się wyroku. Ten był druzgocący dla Pichały. - Brak jednoznacznych dowód, że oskarżony umieszczał te komentarze. Nie można też stwierdzić, że te komentarze były umieszczane na polecenie oskarżonego oraz nie udało się wykazać, że oskarżony wiedział, że takie komentarze na Annę Pichałę zostały umieszczane przez osoby z grupy zaproszonej przez niego do domu – mówił podczas czytania wyroku Sędzia Sądu Rejonowego w Lubinie.

Zgodnie z powyższym Tomasz Kulczyński został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu. W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie nie wykazało, że to oskarżony umieścił przedmiotowe wpisy na portalu vCity. Ponadto Anna Pichała będzie musiała zapłacić na rzecz Tomasza Kulczyńskiego kwotę 3744 złotych.

- Wyrok zgodny jest z prawdą i de facto odpowiada linii obrony. To cieszy - mówi obrońca Burmistrza, mecenas Barbara Kleśta. Podobnego zdania jest także drugi z mecenasów Tomasza Kulczyńskiego. - Myślę, że rozstrzygnięcie potwierdza, że od samego początku te zarzuty były bezpodstawne. Nie ma żadnych dowodów, które by wskazywały by Burmistrz dopuścił się zarzucanych czynów. Jeśli chodzi o kwestię ustalenia, kto mógł być autorem tych wpisów to krąg osób jest nieznany i może być liczny. Na dzień dzisiejszy nie można stwierdzić kto odpowiada za te wpisy – mówi mecenas Krzysztof Lesiak.

Trzeba jednak przyznać, że stworzenie takiego zamieszania wokół tej sprawy, mogło przydać się ówczesnej kandydatce na Burmistrz i radną. Bezpodstawne szkalowanie Tomasza Kulczyńskiego mogło pomóc jej dostać się do drugiej tury wyborów na Burmistrza, a także uzyskania mandatu radnej Rady Miejskiej w Chocianowie.


[ZW]