Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina" na przestrzeni ostatnich 4 lat rozdysponowało środki z funduszy unijnych na łączną kwotę 12 milionów 200 tysięcy złotych. Środki pochodziły z działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Wsparcie otrzymali beneficjenci z terenu gmin Chocianów, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Przemków, Gromadka, Miłkowice, Kunice oraz miasta Chojnów.

Z dofinansowania skorzystało 83 beneficjentów, dzięki czemu utworzono łącznie 61 nowych miejsc pracy. Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" w latach 2014-2020: przeprowadziło 36 naborów wniosków i 2 nabory na mikrogranty, 701 konsultacji dla mieszkańców, przedsiębiorców i gmin, a także 18 spotkań szkoleniowych na temat dotacji w 9 gminach (Chocianów, Chojnów, Gromadka, Przemków, Bolesławiec, Lubin, Miłkowice, Kunice i mieście Chojnów).

Stowarzyszanie oprócz wsparcia przedsiębiorców zrealizowało także: publikację edukacyjno-promocyjną pod nazwą "Kulinarne Dziedzictwo Wrzosowej Krainy" w nakładzie tysiąca egzemplarzy, publikację turystyczną pod nazwą "Album Turystyczny Wrzosowej Krainy" w nakładzie tysiąca egzemplarzy, mapę, przewodnik turystyczny i broszury promocyjne dla turystów i mieszkańców, warsztaty edukacyjne o obszarze "Wrzosowej Krainy" dla dzieci, w których wzięło udział około 500 dzieci z 31 przedszkoli i szkół, 2 projekty współpracy na kwotę 400 tysięcy złotych, które dotyczyły aktywnej turystyki i przedsiębiorczych wsi.

- Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.wrzosowakraina.pl oraz strony na portalu Facebook, na której ogłaszamy bieżące informacje na temat naszej działalności i planowanych konkursów - informuje Barbara Sulma, prezes Stowarzyszenia LGD "Wrzosowa Kraina". - Ponadto Stowarzyszenie wspiera cykliczne imprezy, funduje nagrody i gadżety promocyjne, a przede wszystkim wspiera działania organizacji pozarządowych i pomaga w ich zakładaniu, czyli stanowi swoistą organizację parasolową w regionie - dodaje Barbara Sulma.
Dodatkowo w 2018 roku utworzono Ośrodek Edukacji Regionalnej na terenie biura LGD "Wrzosowa Kraina". Sala może być wykorzystana przez społeczność lokalną nieodpłatne. Aktualnie w sali odbywają się warsztaty pszczelarskie. Ponadto realizowany jest projekt pod nazwą "Smaki Marki Lokalnej", w ramach którego realizowane są działania służące wymianie doświadczeń w zakresie tworzenia i promocji marki lokalnej na rzecz rozwoju i popularyzacji produktów lokalnych, trwają także prace nad publikacją edukacyjno-promocyjną związaną z produktami i usługami lokalnymi "Wrzosowej Krainy", która niebawem zostanie opublikowana.
[KN]