Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczęli porządkowanie "dzikiego wysypiska" przy garażach na ul. Zacisze.

Przedświąteczny tydzień pracownicy MZGKiM zaczęli od porządkowania nielegalnego wysypiska, które powstało za garażami przy ulicy Zacisze w Chocianowie. Niestety, jak wskazuje Zakład na swojej stronie na jednym z portali społecznościowych, jest to kolejny, niechlubny przykład "gospodarowania odpadami" przez mieszkańców Chocianowa.

Mamy nadzieję, że śmieci nie wrócą już w to miejsce. 

[KN]