Jak donosi Regionfan.pl grupa mieszkańców Parchowa w gminie Chocianów chce zmiany sołtysa. Wniosek w tej sprawie podpisało ponad sto osób. Mieszkańcy są niezadowoleni z konfliktu między sołtys Anną Pichałą a burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim.

Sołtys, która jest też radną gminy Chocianów, otwarcie i ostro krytykuje działania burmistrza i jego współpracowników, co – zdaniem części parchowian – szkodzi interesom tej wsi. Pod wnioskiem o odwołanie sołtys podpisało się 112 osób.

– Przeszkadza nam to, że nie ma żadnej współpracy między burmistrzem i urzędem gminy a naszą sołtys. A sołtys jest jak rodzic dla mieszkańców – powinien być dla ludzi i współpracować z każdą władzą – mówi Iwona Michoń, jedna z mieszkanek Parchowa, która podpisała wniosek – pani Anna robiła wcześniej bardzo dużo dobrego dla nas i Parchowa, ale chyba zgubiła ją wyborcza porażka (w wyborach w 2018 r. Pichała przegrała z Kulczyńskim wyścig o fotel burmistrza – przyp. red.). A my na tym tracimy – dodaje.

13 stycznia poprosiliśmy Annę Pichałę o komentarz, ale do dziś go nie otrzymaliśmy. W telefonicznej rozmowie stwierdziła, że wniosku nie widziała, a sprawa ma jej zdaniem charakter czysto polityczny. Aby odwołać sołtysa przed upływem jego kadencji, potrzebna jest wola co najmniej 20 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, co w przypadku Parchowa oznacza 99 osób (uprawnionych jest 494). Gminni urzędnicy zweryfikowali 112 podpisów i uznali, że 101 jest ważnych. Gmina może zatem wszcząć procedurę zmierzającą do zmiany sołtysa.

O tym, czy Parchów będzie miał innego łącznika z gminą, zdecydują mieszkańcy podczas zebrania wyborczego. Zgodnie ze statutem tego sołectwa zwołać musi je burmistrz Chocianowa, ale nie ma na to określonego przepisami terminu. Na dziś data takiego spotkania nie została ustalona. 

[KN]