Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Mikulskiego we Wrocławiu zaprasza do udziału w konkursie "Młody Poeta Dolnego Śląska". Termin dostarczania prac konkursowych mija 31 marca. 

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość, a ilość wierszy przypadająca na jednego zgłaszającego ograniczona jest do trzech. Organizatorzy nie narzucają tematyki utworów.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji - zaznaczają organizatorzy w Regulaminie konkursu - zgłaszane prace można wysyłać pocztą tradycyjna na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław z dopiskiem "Młody Poeta Dolnego Śląska" lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kzborowska@wbp.wroc.pl.

W ramach nagród przewidziano nagrody rzeczowe za pierwsze miejsce oraz książki za pozostałe miejsca na podium. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 kwietnia w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Będzie również opublikowane na stronach biblioteki oraz na blogu targów Dolnośląskiego Salony Wydawniczego.

- Otrzymane prace oceni profesjonalne jury, a zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom - dodaje organizator.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia poetom z Chocianowa.
[KN]