Nie od dziś mówi się, że nie tylko w Chocianowie, ale także w całej Gminie, pojawić się ma monitoring miejski. Wraz z ogólnodostępnymi punktami HotSpot w miejscach publicznych z darmowym Internetem, powstać ma sieć kamer monitorujących to, co dzieje się na ulicach.

Dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie odbyło się spotkanie mające na celu przedstawienie możliwości kamer miejskich, podczas którego również omawiano kwestie bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki działaniom Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego i merytorycznej rozmowie nie tylko z pracownikami Urzędu projekt wkrótce może stać się rzeczywistością.

- Pracujemy nieustannie, aby omawiane projekty stały się codziennością- mówi Burmistrz Tomasz Kulczyński.

Z informacji jakie udało się uzyskać wiadomo, że w ciągu trzech lat pojawić ma się nowoczesny monitoring w całej gminie, który będzie wdrażany etapami. Warto wspomnieć, że dzięki weryfikacji dostępnych usługodawców i szczegółowej analizie zostanie stworzony program funkcjonalno – użytkowy, na podstawie którego ogłoszony zostanie przetarg.

- Zrobię wszystko, żeby monitoring na miarę XXI w. w tej kadencji stał się faktem- dodaje Burmistrz.