Mieszkańcy Brunowa, Krzeczyna Małego i Gorzycy powinni spodziewać się w przyszłym tygodniu spadków ciśnienia wody lub chwilowych przerw w jej dostawie. Wszystko za sprawą modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Brunowie, który prowadzony będzie w dniach 18. - 21. lutego.

Jak donosi Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chocianowie na jednym z portali społecznościowych w związku z modernizacją Zakładu Uzdatniania Wody w Brunowie w dniach 18. - 21.02.2020 roku może wystąpić spadek ciśnienia lub chwilowe przerwy w dostawie wody w godzinach od 7:30 do 13:30 dla mieszkańców wsi Brunów, Krzeczyn Mały i Gorzyca.

Jednocześnie pracownicy tutejszego PWK przepraszają za powstałe utrudnienia i uciążliwości.
[KN]