Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie przygotowuje specjalne kosze na odpady ulegające biodegradacji.

-,,Już niedługo przy budynkach zarządzanych i administrowanych przez MZGKiM będą stały nowe brązowe pojemniki na biooodpady’’ –mówi Elżbieta Kowalczuk Dyrektor MZGKiM.

Przypominamy, że obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z jego treścią jesteśmy zobowiązani do zbierania: odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Taki system segregacji odpadów obowiązuje na terenie całego kraju.

Biodegradowalne odpady to śmieci organiczne z gospodarstw domowych w skład których wchodzi między innymi resztki roślinne czyli skoszona trawa, pędy, liście, słoma, gałęzie, surowe kawałki drewna, popiół drzewny czy odpady kuchenne ulegające biodegradacji, czyli fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek oraz obierki warzyw i owoców.