Mieszkańcy budynków zarządzanych i administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie mają również informacje na klatkach schodowych. W przypadku awarii - zadzwoń‼️

Numery alarmowe ratują życie! Nie dzwoń bez potrzeby!

Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia dotyczące m.in.:

- zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa,
- zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje nagłe),
- zagrożenia czyjejś wolności, przestępstw lub zakłócania porządku publicznego, kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.


DZWOŃ tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach, takich jak:

- wypadki drogowe,
- silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
- omdlenia i utrata świadomości,
- pożary,
- przypadki porażenia prądem,
- kradzieże,
- włamania,
- rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
- podejrzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających,
- rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
- inna sytuacja nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.