Szkoła Podstawowa w Parchowie ogłosiła konkurs. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze nowe logo. Dla twórcy najlepszego projektu przewidziano nagrodę o wartości 200 złotych. W castingu wezmą udział nadesłane prace uczniów tej placówki.

Dyrektor podstawówki w Parchowie ogłosił "Konkurs na logo Szkoły Podstawowej w Parchowie". Udział w nim mogą wziąć udział wszyscy uczniowie tej placówki z klas I - VIII. Najlepsza praca konkursowa nagrodzona zostanie wygraną o wartości 200 złotych. Jak czytamy w regulaminie konkursu dostępnym na stronach internetowych podstawówki logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych oraz promocyjnych.

- Prace będą oceniane pod względem zgodności projektu z danymi naszej szkoły, oryginalności znaku i łatwości jego zapamiętywania, jego czytelności i funkcjonalności oraz estetycznego wykonania - wymienia dyrektor placówki Kamil Lis - dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości 200 zł. Wyniki planujemy ogłosić na stronie szkoły 15 maja.

Projekt loga należy przygotować dowolną techniką komputerową w formacie A4 i nadesłać do piątku, 8 maja do godziny 15:00 na adres szkolnej poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@spparchow.pl, wraz z podpisanymi: kartą zgłoszenia pracy, formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku uczestnika konkursu oraz umową o przeniesieniu praw autorskich dostępnymi jako załączniki do regulaminu konkursu.
[KN]