Jak czytamy w najnowszym wydaniu Głosu Regionu Chocianów, do chocianowskiego ratusza wpłynęła niedawno interpelacja, by na terenie miasta pojawiły się pojemniki na plastikowe nakrętki, przeznaczone na cele charytatywne. Autorem pomysłu jest radny Paweł Bujak.

Takie pojemniki z powodzeniem funkcjonują już w innych samorządach, dzięki czemu mieszkańcy również w taki sposób mogą wspomagać potrzebujących z własnego otoczenia. 

Dzięki postawieniu w miejscu ogólnodostępnym takiego pojemnika, możemy zachęcić osoby z terenu miasta i wsi do segregacji tego typu odpadów. Zebrane nakrętki można przeznaczyć na pomoc osobom potrzebującym lub fundacjom zbierającym pieniądze na szczytne cele – argumentuje pomysłodawca.

Radny Paweł Bujak do dostarczonego dokumentu dołączył także jeden z takich pojemników, które można już spotkać w Polsce. Czy Waszym zdaniem pomysł przyjmie się w Chocianowie?

[KN]