"NanoDay - Dzień z nanonauką i nanotechnologią" to zajęcia, które prowadzili pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Fizyki i Astronomii Instytutu Fizyki Doświadczalnej we współpracy z pracownikami Fundacji Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych.

Zajęcia odbyły się z inicjatywy nauczyciela fizyki zarówno w klasach siódmej, jak i ósmej. Harmonogram zajęć projektowych obejmował wykład i wystawę poświęconą nanotechnologii, a także jej zastosowaniu w różnych dziedzinach życia, a także warsztaty w mobilnej pracowni NanoLab w grupach: zastosowanie nanotechnologii w rożnych dziedzinach życia oraz ćwiczenia laboratoryjne. 

Celem takich projektów jest podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych w późniejszej edukacji. Wszystko po to, aby mogli z większą łatwością odpowiedzieć potrzebom gospodarki i rynku pracy. Na zakończenie zajęć uczniowie klasy 7 i 8 otrzymali od prowadzących pamiątkowe gadżety związane z tematem projektu.
[KN]