Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to rządowy zbiór danych o źródłach ciepła w budynkach i lokalach w całej Polsce. Ma pomóc w walce z tzw. kopciuchami i zmobilizować właścicieli budynków i mieszkań do wymiany pieców na nowe. Możliwe jest pozyskanie na ten cel nawet 70% dofinansowania, jednak nie więcej niż 20 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo.

Przypomnijmy, że Gmina Chocianów dla swoich mieszkańców pozyskała na ten cel łącznie 4 miliony złotych, z których skorzystać mogą właściciele starych pieców. W tym roku do dyspozycji było 2.427.503,66 złotych, jednak wnioski złożyło tylko 84 chętnych na kwotę blisko 1.265.105,64 złotych. Kolejny konkurs zaplanowano na początek przyszłego roku. Pierwotnie w drugiej puli przewidziano 1.562.496,34 złotych, jednak ze względu na mniejszą liczbę tegorocznych zainteresowanych ta kwota może wzrosnąć do ponad 2,7 miliona złotych.

Środki na ten cel zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowania w formie grantów, są udzielane m.in. wspólnotom mieszkaniowym, osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością, które będą zainteresowane nowym źródłem grzewczym, innym niż dotychczasowe piece węglowe - przypomina Ewa Kałuzińska, naczelnik wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. - Drugi nabór rozpoczynamy z początkiem nowego roku, warto skorzystać z tych pieniędzy, ponieważ rząd już szykuje nowelizację ustawy, która pozwoli ukarać właścicieli kopciuchów, którzy będą ukrywać piece węglowe. Nam zależy jednak, aby nie karać, a wymieniać piece na nowe. Chodzi przecież o zdrowie wszystkich mieszkańców naszej gminy - dodaje Kałuzińska.
Projekt Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obecnie na etapie prac legislacyjnych. CEEB ma zbierać informacje o źródłach ciepła. Celem nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest m.in. kontrola wdrażania uchwały antysmogowej. Nowela ustawy przewiduje także możliwość karania użytkowników kopciuchów, którzy będą ukrywać przed samorządami posiadanie starego pieca węglowego. Aby uniknąć kar najlepiej skorzystać z dotacji i wymienić źródło ciepła na nowe.
[KN]