Na drodze polnej na działce nr 52 w Żabicach należącej do Gminy Chocianów nieznani sprawcy zgubili kontenery z nieznaną substancją, która się rozlała. Nie wiadomo, czy nie dojdzie do skażenia terenu.

Na miejscu pracują zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na pojemnikach rozrzuconych na drodze jest widoczne oznaczenie "kod odpadu 11 01 05*". Ze specyfikacji odpadów wynika, że są to kwasy trawiące. Ekipy, które starają się uporządkować teren podejrzewają, że może to być kwas siarkowy.

O kolejnych doniesieniach związanych z tym wydarzeniem będzie jeszcze informować.
[KN]