Dziś 4 grudnia, Barbórka. Tradycyjne święto górnicze, jednak św. Barbara jest patronką także innych zawodów. Wszystkim życzymy dobrej, bezpiecznej pracy i tyle samo wyjazdów, ile zjazdów!

Święta Barbara to patronka dobrej śmierci i trudnej pracy, opiekunka rodzin żyjąca w III wieku dziewica, męczennica, jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego. W sposób szczególny związana jest z tradycją górniczą, opiekuje się jednak wszystkimi, którzy w trakcie pracy ryzykują życie. Swoją pracę jej opiece oddają saperzy, strażacy, rybacy, strażnicy, hutnicy, czy kowale.

Barbórkowa tradycja pojawiła się w Polsce w okolicy 1354 roku, jednak najstarsze ślady kultu św. Barbary odnajdujemy w XI-wiecznym modlitewniku córki Mieszka II, Gertrudy. 

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego. Szczęść Boże!


[KN]