Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa boryka się z problemem nielegalnych składowisk odpadów na swoich terenach w całym województwie Dolnośląskim. Na ten problem w naszej gminie uwagę zwrócił radny Rady Miejskiej, członek Klubu Radnych Chocianów 2023, Paweł Bujak.

13 sierpnia radny Paweł Bujak ponownie złożył do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wniosek o zabezpieczenie i uprzątnięcie działki należącej do oddziału KOWR. Czytamy w nim, że ogólnodostępne tereny znajdujące się na działce nr 253/1 w miejscowości Żabice stwarzają niebezpieczeństwo.

- Tereny po starych zabudowaniach, jak i tych, które jeszcze tam stoją, stają się bardzo niebezpieczne dla dzieci. Należałoby je ogrodzić oraz uprzątnąć ze śmieci, które zostały tam pozostawione - informuje radny Paweł Bujak. - Śmieci oraz gruz są tam notorycznie dowożone, dlatego zasadnym jest odświeżenie ogrodzenia od strony dróg polnych oraz powiatowej. Cierpi na tym wizerunek naszej wsi - podsumowuje Bujak.
Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem, Oddział Terenowy we Wrocławiu KOWR odpowiedział radnemu, że uprzątnięcie każdego terenu, na którym zlokalizowane są nielegalne składowiska odpadów, poprzedza szereg niezbędnych czynności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dlatego radny Paweł Bujak przekazał całą dokumentację fotograficzną, która ma ułatwić działanie Ośrodka.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu gospodaruje nieruchomościami znajdującymi się na terenie całego Dolnego Śląska, co sprawia, że ilość zgłoszeń dotyczących nielegalnych składowisk odpadów jest bardzo duża i wszystkie muszą być uwzględnione do uprzątnięcia w drodze zamówień publicznych - odpowiada z upoważnienia dyrektora Ośrodka wrocławskiego oddziału terenowego KOWR Marek Deryło. - Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do wszczęcia procedury przetargowej oraz pozwoli oszacować wartość uprzątnięcia każdego zgłoszonego terenu - dodaje Marek Deryło.
Pracownicy Ośrodka zauważają także, że KOWR jest agencją wykonawczą finansowaną ze środków publicznych, dlatego za likwidację nielegalnych składowisk zapłacą wszyscy podatnicy. Zabezpieczenie terenu działki zaplanowano na 2021 rok, jednak wykonanie opisanych prac będzie możliwe jeszcze w tym roku, w przypadku wygospodarowania oszczędności w tegorocznym planie finansowym.

Dowiedzieliśmy się także, iż w związku z nielegalnym składowaniem odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, na Komisariat Policji w Chocianowie zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.
[KN]