Od dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych podnosi renty i emerytury. Ta waloryzacja obejmie wszystkich, którzy nabyli prawo do tych świadczeń do 29 lutego 2020 roku.

Jak czytamy na stronach państwowego ubezpieczyciela waloryzacja jest to podwyżka renty lub emerytury o wskaźnik inflacji i udział procentowy realnego wzrostu płac. Będzie to przynajmniej 3,56%. Podwyżka wyniesie co najmniej:
 70 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
– 52,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
– 35 zł – w przypadku emerytur częściowych.
Podwyżka emerytury może być jednak mniejsza niż wskazane 70 zł, jeśli 29 lutego 2020 r. świadczenie (emerytura) wynosiło mniej niż 1100 złotych, co oznacza, że nie miała gwarancji podwyższenia do tzw. świadczenia najniższego.

Zakład informuje także, że emerytury, które zostały wstrzymane z powodu przychodu wyższego niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub nie rozwiązania stosunku pracy przed emeryturą, zostaną zwaloryzowane, gdy ZUS zacznie ją wypłacać. Nowa kwota bazowa potrzebna do obliczenia wysokości emerytur na starych zasadach od dzisiaj wyniesie 4294,67 złotych.

Wysokość najniższych świadczeń od 1 marca:
- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wyniesie 1200 zł,
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 900 zł,
- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa to 1440 zł,
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wyniesie 1080 zł.

Od dzisiaj będą obowiązywały również nowe wysokości dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich, nowe wysokości kwot zmniejszających emeryturę lub rentę, w przypadku osiągania przychodu za pracę. Decyzje o waloryzacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wysyłać w kwietniu wraz z decyzją o tzw. trzynastej emeryturze.
[KN]