Ten tydzień z pewnością przyćmiła decyzja rady o reorganizacji placówek oświatowych, dlatego podsumowujemy wszystkie zebrane dotychczas informacje i sprawdzamy czy reorganizacja systemu oświaty w naszej gminie jest konieczna. 

"Wydatki na oświatę w Gminie Chocianów od lat stanowiły najwyższe koszty budżetu, co powodowało ogromne problemy ze zbilansowaniem dochodów i wydatków oraz konieczność zaciągania zobowiązań w postaci kredytów"
We wczorajszym programie "Gość Dnia" na antenie Telewizji Regionalnej, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński odnosząc się do propozycji reorganizacji administracyjno-księgowej szkół, powiedział m.in., że "jeżeli poczyniono by te kroki np. 10 lat temu, to na moment obecny gmina nie dość, że nie miałaby 17 milionów złotych kredytu, to jeszcze miałaby 3 miliony złotych oszczędności". Te słowa potwierdza także Skarbnik Miasta i Gminy Chocianów, Stanisława Potoczna.

"Wielokrotnie informowałam organy gminy o konieczności weryfikacji wydatków na oświatę i podjęcia działań oszczędnościowych celem ich optymalizacji, jednocześnie bez szkody dla jakości edukacji"
- Wydatki na oświatę w Gminie Chocianów od lat stanowiły najwyższe koszty budżetu, co powodowało ogromne problemy ze zbilansowaniem dochodów i wydatków oraz konieczność zaciągania zobowiązań w postaci kredytów - mówi Stanisława Potoczna, Skarbnik Miasta i Gminy Chocianów. - Wielokrotnie informowałam organy gminy o konieczności weryfikacji wydatków na oświatę i podjęcia działań oszczędnościowych celem ich optymalizacji, jednocześnie bez szkody dla jakości edukacji. Niestety, całe lata niepodejmowania decyzji w tym obszarze spowodowało, iż obecnie przy malejącej subwencji oświatowej przyznawanej przez Ministerstwo Finansów i jednocześnie tendencji wzrostowej oświatowych wydatków bieżących, gmina współfinansuje oświatę z innych źródeł, kosztem realizacji niezbędnych zadań własnych - dodaje Skarbnik Stanisława Potoczna.

"Uchwała Rady Miejskiej o reorganizacji szkół jest intencją podjęcia działań, a nie, jak wmawia ludziom totalna opozycja, ich likwidacją. Dzięki tej uchwale możemy zacząć rozmawiać ze wszystkimi stronami, z których opiniującą jest kuratorium oświaty. Konieczność reorganizacji administracyjno-księgowej wymusza na nas koszt utrzymania jednego ucznia, który jest wysoki ze względu na małą ilość dzieci, które będą w tych placówkach w roku szkolnym 2021/22 i później"
Zweryfikowaliśmy także dane dotyczące liczby uczniów w szkołach podstawowych w Parchowie i Szklarach Dolnych. Okazuje się, że pod uwagę należy brać rok szkolny 2021/22, bowiem dopiero wtedy ewentualna reorganizacja mogłaby dojść do skutku. Z wyliczeń wynika, że w tych szkołach dzieci będzie jeszcze mniej.

- Należy zaznaczyć, że uchwała Rady Miejskiej o reorganizacji szkół jest intencją podjęcia działań, a nie, jak wmawia ludziom totalna opozycja, ich likwidacją. Dzięki tej uchwale możemy zacząć rozmawiać ze wszystkimi stronami, z których opiniującą jest kuratorium oświaty - mówi Krystian Wan z tutejszego Ratusza - konieczność reorganizacji administracyjno-księgowej wymusza na nas koszt utrzymania jednego ucznia, który jest wysoki ze względu na małą ilość dzieci, które będą w tych placówkach w roku szkolnym 2021/22 i później - dodaje.

"SP Chocianów to rocznie średnio niespełna 12 tysięcy 330 złotych za utrzymanie jednego uczniaw Trzebnicach ten koszt rośnie do niemal 19 tysięcy złotych, w Parchowie to 22 tysiące 240 złotych, a w Szklarach to ponad 26 tysięcy 100 złotych na jednego ucznia"
Okazuje się, że do Szkoły Podstawowej w Parchowie wg wykazu spraw obywatelskich tutejszego urzędu, stan dzieci w roku szkolnym 2021/22, który rozpocznie się za ponad rok, powinien wynosić 71 uczniów klas IV-VIII. Faktyczna liczba dzieci w tych klasach będzie jednak zdecydowanie mniejsza, bo do tych 5 klas łącznie pójdzie tylko 46 uczniów. O wiele gorzej kształtują się liczby w Szklarach Dolnych, gdzie wg tej samej prognozy aż 89 uczniów powinno być w klasach IV-VIII w roku szkolnym 2021/22. Prognozy oparte na aktualnych decyzjach rodziców, którzy posyłają wszystkie z nich do szkół poza gminą Chocianów wskazują, że w pięciu klasach byłoby łącznie tylko 33 uczniów.

Optymizmem nie napawa również średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych na terenie gminy Chocianów. Na te kwoty składa się utrzymanie budynku, administracji, kadry edukacyjnej oraz materiałów niezbędnych do nauczania. Jak się okazuje najmniej kosztuje utrzymanie jednego ucznia w podstawówce w Chocianowie.

- SP Chocianów to rocznie średnio niespełna 12 tysięcy 330 złotych za utrzymanie jednego ucznia - wylicza Krystian Wan - w Trzebnicach ten koszt rośnie do niemal 19 tysięcy złotych, w Parchowie to 22 tysiące 240 złotych, a w Szklarach to ponad 26 tysięcy 100 złotych na jednego ucznia - dodaje Wan.

"Całe lata niepodejmowania decyzji w tym obszarze spowodowało, iż obecnie przy malejącej subwencji oświatowej przyznawanej przez Ministerstwo Finansów i jednocześnie tendencji wzrostowej oświatowych wydatków bieżących, gmina współfinansuje oświatę z innych źródeł, kosztem realizacji niezbędnych zadań własnych"
Zgodnie z planami urzędników, nie tylko na samych szkołach, co roku gmina może zaoszczędzić ponad 2 miliony złotych w chocianowskim budżecie. Te pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację kolejnych niezbędnych inwestycji, jak kanalizacja, oświetlenie drogowe, monitoring, uniwersytet senioralny czy dom dziennego pobytu dla seniorów.
[KN]