Program wsparcia finansowego na naukę języków obcych, kierowany jest do kobiet w wieku 25-34 lat mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego.

Cel programu jest wsparcie finansowe przyznawanego na naukę języków obcych w programie pn. "Lepsza Przyszłość", który powstał dla osób fizycznych mieszkających w Polsce. Jego celem jest wsparcie ich rozwoju i aktywizacji zawodowej. W ramach projektu można otrzymać grant językowy, który pokryje aż 80% kwoty Twojego kursu językowego. Grant obejmuje naukę języków obcych – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,niemieckiego, włoskiego. Języki dostępne są na poziomach podstawowych oraz zaawansowanych.

Jeśli chcesz podszkolić się w mowie i piśmie w wybranym języku obcym i spełniasz wyżej wymienione kryteria, to wypełnij formularz dostępny TUTAJ. Po jego wysłaniu należy oczekiwać telefonu od specjalisty, w celu ustalenia szczegółów oraz weryfikacji kryteriów naboru.

Liczba osób, które mogą otrzymać grant językowy jest ograniczona oraz uzależniona od przyznanych już do tej pory środków finansowych.