Ośrodek Pomocy Społecznej w ubiegły czwartek wznowił odbiór artykułów spożywczych o kończącym się terminie przydatności do spożycia ze sklepu "Biedronka" w Chocianowie.

Jak informuje OPS w Chocianowie na jednym z portali społecznościowych artykuły spożywcze mogą otrzymać osoby spełniające odpowiednie kryterium dochodowe. Dokładnie chodzi o wszystkich, którzy są uprawnieni do odbioru żywności z Programu FEAD 2014-2020 (PODPROGRAM 2019), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wspomniane kryteria to 1.056 złotych netto dla osoby w rodzinie i 1.402 złote netto dla osoby samotnie gospodarującej.

Produkty przekazywane są osobom uprawnionym do odbioru żywności z CARITAS. Ilość oraz asortyment wydawanej żywności, uzależniony jest od ilości otrzymanych produktów. Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.
[KN]