O sprawie nowej przychodni w Trzebnicach pisaliśmy już wiele razy. Wiele zamętu wokół tej inwestycji usiłowali zrobić radni opozycyjni, zwłaszcza Anna Pichała, która w ubiegłym roku wielokrotnie straszyła mieszkańców Trzebnic, że przychodnia nie powstanie. Rzeczywistość stoi jednak w sprzeczności z wróżbami radnej.

Przychodnia w Trzebnicach to popularny politycznie temat. Wspominaliśmy o nim przy okazji unieważnienia starego przetargu w artykule: Przychodnia w nowym przetargu, na okoliczność uchwalenia nowego budżetu gminy w artykule: Uchwalili środki na przychodnię, a także w związku z planami na kapsułę czasu w artykule: Schowają dla przyszłych pokoleń. W artykule Świąteczne życzenia czy polityczny atak wspominaliśmy także o czarnych wizjach radnej Anny Pichały, która straszyła mieszkańców Trzebnic, że przychodnia nie powstanie, po to by niebawem przypisać sobie sukces, o czym informowaliśmy w artykule Wandycz: Pichała manipuluje faktami z precyzją wirtuoza.

Dziś przetarg, zgodnie z naszymi informacjami został ogłoszony. Można go znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. Możemy się z niego dowiedzieć, że przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie ośrodka zdrowia w Trzebnicach wraz z wjazdem na działkę, oświetleniem, ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Inwestycja obejmuje budowę nowego wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia. W obiekcie znajdować się będą gabinety: internistyczny, położnej i pielęgniarki środowiskowej, zabiegowy, stomatologiczny, szczepień i dzieci zdrowych, a także rejestracja, pomieszczenia pomocnicze oraz kotłownia.

Planowane zakończenie budowy to koniec października 2020 roku. Termin składania ofert mija 17 lutego o godzinie 12:00. Oferty będą oceniane pod kątem ceny, okresu gwarancji i terminu płatności.

[KN]