Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Dolnych przyjęli w swojej remizie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, Tomasza Kulczyńskiego i radnych Rady Miejskiej. Podczas spotkania omówiona została lista potrzeb.

W spotkaniu wzięli udział oprócz burmistrza i prezydium Rady Miejskiej, Przewodniczącego Janusza Ślipko, Wiceprzewodniczącego Piotra Wandycza i rajców Jerzego Bałeckiego, Pawła Barana, Andrzeja Kuśmierczyka i Artura Wandycza także gospodarze spotkania, przedstawiciele OSP w Szklarach Dolnych, Prezes Krystian Dziki oraz Członek Zarządu Dariusz Pielech. 

- Spotkanie dotyczyło spraw bieżących, jak ewentualnego zakupu niezbędnego sprzętu gaśniczego, kilku kompletów specjalnych ubrań, naprawy nagrzewnic w boksach garażowych, oświetlenie terenu dookoła remizy - wylicza wiceprzewodniczący Piotr Wandycz - zasugerowałem także, że warto przeprowadzić szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy na terenie gminy dla naszych druhów.

Omówione zostały także przyszłoroczne zawody gminne Ochotniczych Straży Pożarnych, które jak wstępnie ustalono odbędą się w Szklarach w czerwcu przyszłego roku. Do tych spraw z pewnością powrócimy.

[KN]