Rada Miejska w Chocianowie została uzupełniona o nowego radnego. Miejska Komisja Wyborcza stwierdziła, że w dniu 19. stycznia nowym radnym wybrany został Henryk Osoliński. O tym wyborze pisaliśmy w artykule: Osoliński oficjalnie nowym radnym.

Janusz Ślipko, Przewodniczący Rady Miejskiej wręczył nowo wybranemu przedstawicielowi okręgu 5 zaświadczenie o wyborze na radnego oraz przyjął od niego ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Henryk Osoliński potwierdził treść roty słowami "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Wówczas głos zabrał radny Artur Wandycz, szef Klubu Radnych Tomasz Kulczyński 2018, do którego wpłynęła deklaracja nowego radnego o wejściu w skład tego klubu. Oznacza to, że Henryk Osoliński będzie ściśle współpracował z najliczniejszą grupą radnych, jednocześnie z większością w radzie.

[KN]