Czasu coraz mniej, bo tylko do 20 września przyjmowane są zapisy na Chocianowską Karczmę Piwną.

Karczma to święto i podziękowanie za całoroczną ciężką pracę, dlatego warto w ten dzień w górniczym gronie dokonać podsumowania wyników pracy, podzielenia się sukcesami oraz przeżyciami związanymi z tym, jakże wymagającym zawodem. Dla przypomnienia spotkanie gwarków odbędzie się 30 listopada w Sali TOSCA przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego w Chocianowie. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 100 zł od osoby. W skład pobieranej opłaty wchodzi między innymi poczęstunek, opłata za użyczenie lokalu czy pamiątkowy kufel. Wszelkie informację oraz zapisy w siedzibie Regionalnego Centrum Kultury lub pod numerem 76/8185580.