Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zarządza obiektem, zachęca wszystkich do zapisów i rezerwacji hali widowiskowo - sportowej w Chocianowie. Jest już harmonogram dostępnych terminów, który z dnia na dzień zapełnia się.

Obiekty tj. boiska sportowe, sale gimnastyczne, stadiony sportowe, świetlice a także właśnie hale sportowe udostępniane są:
1. Gminnym jednostkom organizacyjnym i jednostkom pomocniczym
2. Mieszkańcom Gminy i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej
3. Zorganizowanym grupom osób fizycznych, organizacjom społecznym, zakładom pracy i innym osobom prawnym i fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą

Nieodpłatnie z obiektów mogą korzystać m. in.:
1. Organy sołectwa
2. Placówki oświatowo – wychowawcze
3. Jednostki organizacyjne Gminy
4. Organizatorzy imprez charytatywnych i imprez zleconych przez RCK i Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów


Wszystkich chętnych zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem i skorzystania z ostatnich wolnych terminów. Więcej informacji otrzymają Państwo w MZGKiM lub telefonicznie i drogą elektroniczną.