O zachowanie szczególnej ostrożności proszeni są piesi, którzy podróżują na ulicy Żeromskiego. Na odcinku między placem Wolności a bankomatami mogą spotkać ich utrudnienia w ruchu.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Chocianowie na zlecenie Gminy Chocianów remontują odwodnienie na ulicy Stefana Żeromskiego. Swoim zakresem prace obejmą m.in. wymianę studni burzowej i studzienki kanalizacyjnej, likwidację istniejącego wpięcia do sieci kanalizacyjnej, wpięcie odwodnienia do istniejącej studni kanalizacyjnej, odtworzenie chodnika oraz terenu wokół studzienki.

Jak zapewnia PWK na portalu społecznościowym fachowcy dołożą wszelkich starań, aby niedogodności trwały jak najkrócej. 

[KN]